vinograd

Zavod za urbanističko planiranje i projektovanje Opštine Negotin potvrdio je urbanistički projekat za gradnju suvremene vinarije na parceli s istočne strane puta Zaječar-Negotin.

Investitor projekta je Radiša Mladenović Matalj, vlasnik vinarije Matalj, koji na zemljištu planiranom za gradnju, površine 16.650 m2, već ima zasade vinove loze.

Nova, jednokatna vinarija, gradi se, kako stoji u projektnoj dokumentaciji, za proizvodnju, skladištenje i finalnu pripremu vina, a kompleks vinarije će imati i turističku namjenu - planirana je i izgradnja dvorane za degustaciju, a organizirati će se i obilazak vinarije pri čemu će posjetitelji imati mogućnost kupovine vina.

Projektom je predviđena i mogućnost izgradnje ukopanih podrumskih prostorija, a sam objekat vinarije imaće otvorene terase prema istoku, s vidikovcem s pogledom na veliki deo Negotinske nizije i rijeku Dunav.

Pješačke staze oko objekta biće popločane betonskim ili kamenim pločama na podlozi od pjeska, a preostale površine će se ozeleniti.

Na katnoj etaži projektirana su dva apartmana za smještaj članova obitelji investitora, kao i njihovih gostiju.

U vinariji će boraviti 8 radnika, a broj posjetitelja vinarije biće maksimalno 80, pa je predviđen i odgovarajući broj parkirnih mjesta.

Uz to, gradiće se i trafostanica za priključenje na elektrodistribucijsku mrežu i nepropusna septička jama.

ekapija.com