Vino je dobro i za kosti

portal o vinu

Istraživanje koje je pratilo odnos između prehrane i rizika za lomove kostiju, otkrilo je kako umjerene količine vina povećavaj