portal o vinu

Vjekovnu tradiciju porodice Rajković u njegovanju vinograda i proizvodnji vina nastavila su braća Zdravko i Rade u selu Ubli, u Kučima.

Uzgajanje grožđa za Rada u mladosti je bila obaveza, kasnije je osjetio pasiju prema vinarskom zanatu. Iako, prema njegovim riječima, od vina ne može da se živi, on živi za vino, te i kada bi njegovi prihodi bili manji, ne bi mogao da prestane da se bavi ovim poslom.

"Od završetka srednje škole, propustio sam samo jednu berbu i to 1981. godine, kada sam bio u vojsci", rekao je pedesetčetvorogodišnji Rade Rajković.

Ljubav prema vinarstvu motivisala je Rajkovića da se konstantno usavršava. Učesnik je u projektu "Unapređenje konkurentnosti lokalnih malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori kroz razvoj klastera" koji finansira Evropska unija u saradnji sa Organizacijom UN za industrijski razvoj. Projekat je pokrenut 2014. godine, u cilju jačanja konkurentnosti i pristupa tržištu. Zahvaljujući ovom projektu, pored brojnih seminara i sajmova, za Rajkovića je najveći značaj imala studijska posjeta Sloveniji, gdje je na primjeru tamošnjih malih vinarija, otkrio neophodnost povezivanja porodičnih vinarija sa vinskim turizmom.

"Izvoz malih količina vina nije isplativ, stoga je neophodno omogućiti prodaju u samoj vinariji", smatra Rajković. Na ovaj način se smanjuju troškovi, a turisti dobijaju kvalitetan domaći proizvod, a za ostvarenje većih rezultata potrebna je saradnja svih manjih porodičnih vinarija.

"Vinari moraju shvatiti da nismo jedni drugima konkurencija. Bolje je da vinara ima što više. Naše produkcije su male, a turistima se mora ponuditi mogućnost da upotpune dan na vinskoj turi" , kazao je Rajković.

Dodaje da je neophodno raditi na snažnijoj saradnji sa Nacionalnom turističkom organizacijom i turističkim agencijama, kako bi se turistima plasirali novi aranžmani, koji pored prirodnih ljepota nude i autentičnu crnogorsku hranu i vino.

Rajković navodi da za razvijanje privatnog vinskog biznisa, vinari mogu koristiti projekte koji se nude posredstvom Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja. On je korisnik MIDAS projekta, zahvaljujući kojem je imao mogućnost dobijanja kredita za rekonstrukciju podruma i vinarije.

"Ambicija mi je da povoljnosti iskoristim i povećam proizvodnju na 10.000 litara godišnje", kazao je Rajković. Vinograd Rajkovića se prostire na 1,1 hektar, a od 2085 čokota proizvode 5.000 litara vina godišnje.

vijesti.me