cesta kroz vinograd

Slovenska pogranična općina Šmarje pri Jelšah do 2020. godine planira uspostaviti "digitaliziranu vinsku cestu" s vinorodnim područjima u Zagrebačkoj županiji, u koju bi trebalo investirati milijun eura, čime bi se povezala turistička ponuda i kulturna baština dviju sličnih regija koje dijeli samo državna granica.

Novom destinacijom želimo povezati kulturnu baštinu i turističku ponudu, seoski turizam, vinogradare i objekte kulturne baštine, a naglasak je na uzajamnosti, kazala je koordinatorica tog projekta Anita Čebular.

Ona radi u razvojnoj agenciji Sotla, koja sudjeluje u regionalnim i prekograničnim projektima suradnje koje podržavaju državna ministarstva, te imaju potporu i iz nekih fondova Europske unije.

Kako bi projekt na slovenskoj strani zaživio preuredit će se lokalni muzej i obnoviti srednjevjekovna freska u njemu, dodatno opremiti velik vinski podrum sa starim hrastovim bačvama, a onda kupiti digitalna i multimedijska oprema za vinsku cestu, dodatni stolovi, vitrine, čaše i buteljke vina, najavljuje Janez Vreže, predsjednik lokalnog društva vinogradara, vinara i podrumara "Trta".

U budućem razvoju i povezivanju turističkih i ugostiteljskih kapaciteta planiraju web stranicu s aplikacijom na pametne telefone te klupe na vinskim cestama na kojima će individualni posjetitelji, ali i grupe, moći puniti svoje aparate i imati besplatan priključak na internet.
Na telefon će instalirati našu aplikaciju koja će ih voditi i do ponuđača turističkih sadržaja i objekata kulturne baštine i na hrvatskoj strani. Mnogo namjeravamo uložiti i u turističku promidžbu, kazala je Anita Čebular.

Naša dobra vina na žalost su premalo poznata i treba ih još jače promicati, rekla je Čebular, dodavši da je za sada za uključivanje u digitalnu vinsku cestu na slovenskoj strani samo 50-ak zainteresiranih, iako ih mnogo više ima kleti, podrume i OPG-ove, pa koristi od projekta koji podupire i država tek moraju uvidjeti.
Ljudi moraju sami shvatiti da je to dobra tržišna šansa i onda pristupiti i uključiti se u projekt, dodala je.

Večer