grozd

U Vinariji Horvat u Svetom Urbanu minulog je vikenda održan stručni skup na temu 'Pušipel- međimurska autohtona sorta grožđa i vina'.

Razgovaralo se o nastavku ovog projekta koji ima osnovu i mogućnost snažnijeg zauzimanja prostora u vinogradarstvu i vinarstvu te samim time i značajnig mjesta na tržištu. Rečeno je kako je projekt 'Pušipel' do sada ostvario sve što se na njegovom početku zacrtalo te mu slijedi novo razdoblje. Predložen je model i način financiranja projekta, po kojemu bi u financiranju sa po 30 posto sudjelovali Međimurska županija i Agronomski faklutet Sveučilišta u Zagrebu te sa 40 posto Društvo vinogradara i vinara 'Hortus Croatiae. Svi oni će u narednom razdoblju se o tome očitovati.

Na sastanku su bili Josip Grivec, zamjenik međimurskog župana, doc.dr. Darko Preiner s Agronomskog fakuluteta, David Štampar, predsjednik 'Hortus Croatiae, dipl.ing. Marijan Čižmešija iz Savjetodavne poljoprivredne službe, Darko Radanović pročelnik u Međimurskoj županiji i Marko Cmrečnjak član Hortus Croatie. Ugodan domaćim skupa bio je Rober Horvat, vlasnik Vinarije Horvat.