vinograd

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju R. Hrvatske objavila je 7. siječnja 2020. natječaj za mjeru Informiranje u državama članicama (u daljnjem tekstu: Informiranje), iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019. - 2023.

Informativne aktivnosti obuhvaćaju informiranje potrošača u državama članicama u pogledu odgovorne konzumacije vina i rizika povezanih sa štetnom konzumacijom vina, te sustava zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla Unije u pogledu posebne kakvoće, ugleda ili ostalih značajki koje vino ima zbog posebnog zemljopisnog okruženja ili podrijetla.

Korisnici mjere Informiranje mogu biti: stručne organizacije, organizacije proizvođača vina, udruge organizacija proizvođača vina, privremena ili stalna udruga dvaju ili više proizvođača, sektorske organizacije i javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna.

Dopušteni troškovi unutar mjere Promidžba su:

  • sudjelovanje u informativnim kampanjama
  • sudjelovanje na događanjima, sajmovima i izložbama od nacionalnog značaja ili značaja za Uniju
  • oglašavanje u medijima na tržištu država članica (tisak, televizija, radio, internet, društvene mreže)
  • izrada i distribucija informativnih materijala za tržište država članica
  • administrativni troškovi i troškovi osoblja

Razina potpore iznosi do 80% ukupno prihvatljivih troškova i odnosi se na sredstva EU. Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu iznosi 100.000 EUR.

Rok za podnošenje prijava je do 28. veljače 2020. godine, a natječaj i obrasci potrebni za prijavu dostupni su na stranicama apprrr.hr.

apprrr.hr