vinograd

Ponikve su upisane u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla čime su postale 17. zaštićena oznaka izvornosti hrvatskih vina čiji je naziv registriran u EU.

Oznaka izvornosti pokriva vinogradarski položaj općine Boljenovići na Pelješcu u blizini Stona.

Područje je primjer tradicijskog podizanja vinograda s terasama i suhozidima. Uglavnom je zastupljena sorta plavac mali.