butelje

Dalmacija wine expo predstavit će posjetiteljima "novu Makedoniju" kroz vina vinarije Stobi. Vinarija nosi ime po istoimenom povijesnom lokalitetu, a impresivan kapacitet od 4.5 milijuna litara dolazi iz vinograda koji su u cijelosti u posjedu vinarije te pod ekološkom obradom. Tehnologija u vinariji je je vrhunska, talijanska, a procesi su u potpunosti digitalizirani i u cijelosti elektronski nadzirani.

Na DWE ćete imati priliku upoznati širok raspon njihovih etiketa, od bijelih chardonnaya, do karakerističnih vranaca.

dalmacijawineexpo.com